Πληροφορίες

Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Χειρουργική Ογκολογία, Χειρουργική Πεπτικού, Χειρουργική Χοληφόρων και Παγκρέατος, Χειρουργική Κηλών, Μικροεπεμβάσεις

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 16, 57019
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο
Φωτογραφίες
Χάρτης
Άρθρα