Αγίου Νικολάου 1, 44100, Κόνιτσα Ιωαννίνων
Τηλέφωνο
Fax:
26553-60219