Information
Naupliou 20, Nauplion Center, Diam. 201, (2os orofos), Lemesos