Information
Vas. Konstantinou 81, Ourania Kort, Diam. 12, (1os orofos), Lemesos