Information
Naupliou 19, Diam. 32, (3os orofos), Lemesos