Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη
Fax:
25410-24401