Πλατεία Πύρρου 1, 45221, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
Fax:
26510-77637