Ταχ. Θυρίδα: 45500, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
Fax:
26510-74192