Νικολάου Χαλή & Αβέρωφ 2, 44200, Μέτσοβο
Τηλέφωνο
Fax:
26560-42586