Περδίκα 15, 58200, Έδεσσα
Τηλέφωνο
Fax:
23810-51361