44001, Πράμαντα Ιωαννίνων
Τηλέφωνο
Fax:
26590-62301