Φειδίου 15, 3075, Τ.Θ. 70758, 3802, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνο
Fax:
+357 25870160