Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, 60032 - 8100, Πάφος, Κύπρος
Τηλέφωνο
Fax:
+357 26934762