Στρ. Νικ. Ρόκκα 45, 19600, Μάνδρα, Αττική
Τηλέφωνο
Fax:
210-5559962