Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, 44100, Κόνιτσα
Τηλέφωνο
Fax:
26550-23000
26550-24000