Φιλικής Εταιρίας 6, 27200, Αμαλιάδα
Fax:
26223-60501
26220-38594