Περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας.