Μεσογείων 415-417, 15343, Αγία Παρασκευή, Αττική
Τηλέφωνο
Fax:
213-2004531