Ανώτατο Δικαστήριο, Οδός Χαραλάμπου Μούσκου, 1404, Λευκωσία. Κύπρος
Τηλέφωνο
Fax:
+357 22304500