Στρατόπεδο Κατσιμήτρου, Πέραμα Ιωαννίνων
Τηλέφωνο
Fax:
26510-86806