Ο χώρος είναι επισκέψιμος μόνο κατά τη διάρκεια παραστάσεων.