Οι «Τάφοι των Βασιλέων» βρίσκονται κοντά στη θάλασσα στη βορειοδυτική νεκρόπολη της Πάφου. Χρωστάνε το όνομα τους στο μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια τους – κάποιοι πρέπει να ανήκουν στην αριστοκρατία της Πάφου και όχι επειδή εκεί ενταφιάστηκαν Βασιλιάδες. Είναι σκαλισμένοι σε βράχους και χρονολογούνται από τα Ελληνιστικά και πρώτα Ρωμαϊκά χρόνια. Πολλοί από αυτούς μοιάζουν με κανονικά σπίτια, με δωμάτια (εδώ πρόκειται για δωμάτια ταφής) που ανοίγουν σε ένα αίθριο με περιστύλιο. Μοιάζουν πολύ με τάφους που βρέθηκαν στην Αλεξάνδρεια αποδεικνύοντας τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο πόλεων στα Ελληνιστικά χρόνια.

Ώρες Λειτουργίας

  • Από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Απριλίου: Δευτέρα - Κυριακή, 08:30 - 17:00 
  • Από 16 Απριλίου έως 15 Σεπτεμβρίου: Δευτέρα - Κυριακή, 08:30 - 19:30 

Τιμή Εισόδου: 2,50 Ευρώ.
*Τα πιο πάνω τέλη μειώνονται κατά 20% για ομάδες επισκεπτών πέραν των 10 ατόμων που συμμετέχουν σε οργανωμένη εκδρομή. Θα εκδίδονται επίσης δελτία εισόδου για περίοδο μιας ημέρας έναντι τέλους €8,50, για περίοδο τριών ημερών έναντι τέλους €17,00 και για περίοδο επτά ημερών έναντι τέλους €25,00.