Η Μαύρη Ράχη αποτελεί το σήμα κατατεθέν των Ψαρών και βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου του Παλαιοκάστρου, που περικλείει το λιμάνι από τη δυτική του πλευρά. Πάνω στο Παλαιόκαστρο βρίσκονται δυο ναοί σε ένα κτίσμα. Είναι αφιερωμένοι στην Αγία Άννα και στον Άι Γιάννη τον Πρόδρομο. Κατά την επανάσταση, οι Ψαριανοί τοποθέτησαν κανόνια πάνω στην Μαύρη Ράχη και έκτισαν κανονιοστάσιο που το ονόμαζαν και φρούριο. Η Μαύρη Ράχη έμεινε στην ιστορία για την αντίσταση των 120 υπερασπιστών της το 1824 και την αυτοθυσία τους με το να ανατιναχτούν όταν είδαν ότι ο αγώνας τους είναι πια μάταιος. Σήμερα, μερικά τείχη και ένας βράχος στη θέση της πυριτιδαποθήκης μένουν από το παρελθόν αυτό και ένα λιτό μνημείο προς τιμή των ηρώων που την υπερασπιστήκαν.