Η λίμνη της Στυμφαλία εχεί συνδεθεί με πολλούς μύθους. Βρίσκεται ανάμεσα στο μεγάλο βουνό της Κυλλήνης (Ζήρεια ) και το όρος Ολίγυρτος. Το βάθος της είναι περίπου 10 μέτρα, έχει γλυκό νερό και ή έκταση της απλώνεται σε 7.700 στρέμματα το χειμώνα και 3.500 στρέμματα το καλοκαίρι. Το όνομα της περιοχής οφείλεται στον Στύμφαλο, γιο του βασιλιά Αρκάδα. Κατά την μυθολογία  στην λίμνη ο Ηρακλής εκπλήρωσε τον 6ο άθλο του εξολοθρεύοντας τις Στυμφαλίδες όρνιθες που κατοικούσαν εκεί και δημιουργούσαν προβλήματα στην περιοχή. Μέσα στην λίμνη υπάρχουν φυσικές καταβόθρες που διοχετεύουν το νερό σε σήραγγες για την ύδρευση της πεδιάδας. Η Στυμφαλία αποτελεί ένα από τους σπάνιους υδροβιότοπους της Πελοποννήσου καθώς είναι καταφύγιο για 133 είδη προστατευόμενων πουλιών, απειλούμενων υπό εξαφάνιση και πολλών μεταναστευτικών πουλιών. Εκεί ζει και το Phixinellusstymfalicius, ένα είδος ενδημικού ψαριού που ζει μονό στη Στυμφαλία και επιβιώνει ακόμα και τις περιόδους ξηρασίας της, καθώς βυθίζεται στην λάσπη και σχηματίζει ένα γλιστερό κάλυμμα λάσπης γύρω από το σώμα του. Θα δείτε ακόμα αγριόπαπιες, αετούς, αλκυόνες, πετροπέρδικα, νυχτοκόρακα, ερωδιούς και άλλα πολλά είδη που αναπαράγονται εκεί.