Ώρες Λειτουργίας

Καθημερινά: 08:30-15:00

*Το Μουσείο παραμένει κλειστό το Φεβρουάριο