Η καλλιέργεια καπνού έκανε τη Ξάνθη όχι μόνο γνωστή αλλά και οικονομικά ανθηρή. Πολλά κτήρια που στο παρελθόν αποτελούσαν κέντρα εμπορικών συναλλαγών στολίζουν και σήμερα την πόλη. Είναι δημιουργήματα των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, και αποτελούν έξοχα δείγματα αρχιτεκτονικής. Ορισμένα από αυτά είναι μοναδικά στην Ευρώπη. Οι καπναποθήκες είχαν χτιστεί στον κάμπο, νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, αλλά σήμερα η περιοχή αυτή βρίσκεται στις παρυφές του κέντρου, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, και οριοθετείται από τις οδούς Δημοκρίτου, Μιχαήλ Καραολή, Ελπίδος, Μπρωκούμη, Γεωργίου Κονδύλη, Ναυαρίνου, Έλλης και Λευκίππου. Μια επίσκεψη στην περιοχή θα σας κάνει πιο πλούσιους σε γνώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική των κτηρίων αυτών, που ήταν συγκεκριμένη και εξυπηρετούσε λειτουργικούς σκοπούς: Θα δείτε, για παράδειγμα, πως διαθέτουν όλα ημιυπόγειο και σοφίτα, χώρους απαραίτητους για την επεξεργασία του καπνού.