Δήμος Πύλης, Τ.Κ. 42032, Πύλη, Πορταϊκός ποταμός
Τηλέφωνο