Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Νέο Δημαρχείο – Πολιτιστικό Κέντρο, σε αίθουσα που φέρει το όνομα του Σαλαμίνιου Αρχαιολόγου – Βυζαντινολόγου, Δημήτρη Ι. Πάλλα, καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών στην έδρα της Βυζαντινής αρχαιολογίας το 1966. Διαθέτει 15.000 βιβλία και 10.000 τίτλους όλων των κατηγοριών τα οποία είναι ταξινομημένα με το δεκαδικό σύστημα DEWEY. Διαθέτει αρχείο εφημερίδων τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και αρχείο εκδόσεων Σαλαμινίων Συγγραφέων.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι :

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-14:00  

Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, Νέο Δημαρχείο - Πολιτιστικό Κέντρο, 189 00, Σαλαμίνα
Τηλέφωνο
Fax:
2104654180