Ώρες Λειτουργίας

Τρίτη-Κυριακή: 08:00-15:00

Εισιτήρια

  • Απλό Εισιτήριο: Ολόκληρο: €4, Μειωμένο: €2
  • Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €5, Μειωμένο: €3 [Διάρκεια ισχύος για τρεις (3) ημέρες. Ισχύει για: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών]

 

Νέα Εθνική οδός Πατρών - Αθηνών 38-40, 26442, Πάτρα
Τηλέφωνο
Fax:
2610-623820
2613-616100