Ώρες Λειτουργίας  Από Τρίτη ως Κυριακή: 08:00-15:00 

Εισιτήρια  Ολόκληρο: €2, Μειωμένο: €1