Ώρες Λειτουργίας

Από την 30η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου: από 08:00 έως τη Δύση του ηλίου

Από την 1η Απριλίου έως την 29η Οκτωβρίου: 08:00-20:00

Εισιτήρια

  • Ολόκληρο: €4, Μειωμένο: €2
  • Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €5, Μειωμένο: €3