Η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED έχει δημιουργήσει το διαδικτυακό τόπο VresNow.com για να προσφέρει διαφημιστικές υπηρεσίες σε όλους τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο VresNow.com είναι ένας σύγχρονος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός που δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο τόσο για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που προβάλλουν και παρουσιάζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και τις υπηρεσίες τους όσο και για τους πολίτες που αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες μέσω αυτού. Δικαίωμα εγγραφής στο VresNow.com έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες από την Κύπρο, την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Η χρήση του VresNow.com συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου VresNow.com αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου. Η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο VresNow.com. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο VresNow.com οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του VresNow.com, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED ουδεμία ευθύνη φέρει.

Α. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα:

1.  Να αναζητήσει από την βάση δεδομένων της εταιρείας μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα του επαγγελματία ή το είδος και την έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία πληκτρολογώντας τον νομό ή την περιοχή ή την οδό της έδρας ή ακόμα και το τηλέφωνο.

2. Να εντοπίσει στον γεωγραφικό χάρτη που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο που ακριβώς βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά καθώς και τον τρόπο για να μεταβεί σε αυτήν.

3. Να προωθήσει στην εταιρεία τα δικά του στοιχεία (ειδικότερα επωνυμία ή όνομα, είδος και έδρα επιχείρησης) προκειμένου να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων της εταιρείας.Προς το σκοπό αυτό ο χρήσης συμπληρώνει την φόρμα «Φόρμα καταχώρησης». Διευκρινίζεται ότι η φόρμα αυτή συμπληρώνεται μόνο από το ίδιο το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί την καταχώρισή του στο www.VresNow.com, απαγορεύεται δε ρητά η καταχώριση των στοιχείων του από τρίτο πρόσωπο κατόπιν ή άνευ ανταλλάγματος.

4. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

β. Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται στο διαφημιζόμενο η δυνατότητα:

1. Να προβάλει την επιχείρησή του δημοσιεύοντας τα πλήρη στοιχεία της με την επωνυμία, την ειδικότητα, τηλέφωνα επικοινωνίας, fax, e-mail καθώς επίσης φωτογραφίες, άρθρα, video και προσφορές. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού και προκειμένου να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που προβάλλονται στην πλατφόρμα του VresNow επιλέγουν οι ίδιοι το πακέτο με τη χρονική διάρκεια και τις υπηρεσίες που επιθυμούν.

2. Να προωθήσει στην εταιρεία τα δικά του στοιχεία (ειδικότερα επωνυμία ή όνομα, είδος και έδρα επιχείρησης) προκειμένου να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό ο χρήσης συμπληρώνει την φόρμα «Φόρμα καταχώρησης». Διευκρινίζεται ότι η φόρμα αυτή συμπληρώνεται μόνο από το ίδιο το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί την καταχώρισή του στο www.VresNow.com, απαγορεύεται δε ρητά η καταχώριση των στοιχείων του από τρίτο πρόσωπο κατόπιν ή άνευ ανταλλάγματος.

3. Να αναζητήσει από την βάση δεδομένων της εταιρείας άλλες επιχειρήσεις ή άλλους επαγγελματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα του επαγγελματία ή το είδος και την έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία πληκτρολογώντας τον νομό ή την περιοχή ή την οδό της έδρας ή ακόμα και το τηλέφωνο.

4. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΚΟΣΤΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το κόστος, η διάρκεια και η μορφή καταχώρησης καθορίζονται από το πακέτο που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος διαφημιζόμενος και το οποίο αποτυπώνεται σε ειδικό έντυπο καταχώρησης (φόρμα καταχώρησης- συμφωνητικό) που αποστέλλεται στον συμβαλλόμενο και ο οποίος τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους όρους της εν λόγω συμφωνίας. Η εταιρεία υποχρεούται μετά την πληρωμή του κάθε μέλους (διαφημιζόμενου) για την εγγραφή του στο VresNow.com να προβάλει και να παρουσιάσει τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία πάντα σε συνάρτηση με το πακέτο το οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει εκδίδοντάς του παράλληλα τους μοναδικούς κωδικούς διαχείρισης με σκοπό την αυτόνομη και αποκλειστική διαχείριση της προβολής-καταχώρησής του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της καταχώρησης του διαφημιζόμενου θα μπορεί η προβολή-παρουσίασή του να είναι πλέον εμφανής σε περίπτωση αναζήτησης από επισκέπτες και επιπλέον θα μπορεί να επεξεργάζεται, ανανεώνεται ή ακόμα και να αλλάζει από το ίδιο μέλος πάντα σε συνεργασία με την A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED. Το μέλος-διαφημιζόμενος θα μπορεί επίσης να συμπεριλάβει στη διαφημιστική του καταχώρηση κείμενα, φωτογραφίες, video και προσφορές που αφορούν την επιχείρησή του, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί ή εξειδικεύεται. Τέλος η καταχώρηση των συμβαλλομένων θα ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα πάντα σε συνάρτηση με το πακέτο προβολής που έχει επιλέξει και θα παύει μόνο στην περίπτωση που το ζητήσει το ίδιο το μέλος εγγράφως από την A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED

1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED. Η υπηρεσία και το  περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση και όχι επαγγελματική, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ή τους σχετικούς χάρτες.

2. Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. H εφαρμογή της δρομολόγησης από διεύθυνση σε διεύθυνση ή σε σημείο ενδιαφέροντος είναι αποτέλεσμα αλγορίθμου και ενδέχεται να μην είναι ή συντομότερη δυνατή. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς.

3. Ο δικτυακός τόπος VresNow.com, παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED , όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

4. Η εταιρεία (η ίδια ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες εξειδικευμένες προς τούτο) συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητας του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στον διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για:

  • να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας για την εμφάνιση του ιστότοπου.
  • την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών του site, με τη βοήθεια του Google Analytics.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και/ή να διαγράφουν τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Μπορούν να διαγράψουν όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή τους, όπως και να ρυθμίσουν τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζουν από μόνοι τους ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτονται έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

5. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.VresNow.com .

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

2. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο VresNow.com προκειμένου:

α. Να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα του μέλους.
β. Να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED.
γ. Να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο VresNow.com.

3. Eκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα κλπ), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου VresNow.com (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και εν γένει αρχεία που αφορούν στην A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED και του δικτυακού τόπου VresNow.com) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

4. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο VresNow.com, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων.

5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του δικτυακού τόπου VresNow.com όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

6. Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η εταιρεία, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

2. Η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου VresNow.com. Tα μέλη και οι επισκέπτες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα το με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του VresNow.com ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από τη χρήση του δικτυακού τόπου VresNow.com ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ’ αυτό, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους. Σε κάθε περίπτωση η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου VresNow.com για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου VresNow.com, τα οποία κοινοποιούνται στην A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED από τους ιδίους.

2. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED, που εδρεύουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα, υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις αφενός του κυπριακού νόμου της Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 138/2001) και αφ εταίρου του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Επίσης Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν.3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα.

3. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω του αριθμού +357 96562826 ή στέλνοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vresnow.com. Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία στα πληροφοριακά της συστήματα, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί η εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vresnow.com. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή η εταιρεία δεν παραλάβει την ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από πληροφοριακό της σύστημα διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

4. Η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. Η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των πελατών του δικτυακού τόπου VresNow.com σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του δικτυακού τόπου VresNow.com έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms, mms κλπ.

β. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του δικτυακού τόπου VresNow.com. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του δικτυακού τόπου VresNow.com καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο VresNow.com.

5. Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.

Η. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση θα επιλυθεί ενώπιον των Κυπριακών δικαστηρίων.