Πληροφορίες

Υπηρεσίες:

  • Βιοχημικές
  • Αιματολογικές
  • Μικροβιολογικές
  • Καλλιέργειες
  • Ορμονολογικές
  • Ανοσολογικές
  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Αιμοληψίες σε Νεογνά - Βρέφη – Παιδιά
  • Κατ' οίκον αιμοληψίες
Φωτογραφίες
Χάρτης