Πληροφορίες

Το γραφείο μας στην Πάρο, αναλαμβάνει εδώ και χρόνια την εργολαβία οικοδομικών εργασιών. Η πείρα μας και η συνέπεια  μας, απέναντι στους πελάτες μας,  έχουν δημιουργήσει το υπόβαθρο για μια άρτια συνεργασία.

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε: οικοδομικές εργασίες, κατασκευές μπετόν, σκελετοί οικοδομών, ξυλότυπα, οπλισμένο σκυρόδεμα, αντλία Μπετόν, ανακαινίσεις, αναπαλαιώσεις.

Χάρτης