Πληροφορίες

Ειδικός Ηπατογαστρεντερολόγος

Ωράριο:

09:00-13:30 & 18:00-20:30 εκτός Δευτέρας & Τετάρτης

Χάρτης