Πληροφορίες

Στο φροντιστήριο «Τρίγωνο» διδάσκει έμπειρο διδακτικό προσωπικό, εξειδικευμένο στον ιδιαίτερο κλάδο διδασκαλίας του, σε τμήματα ολιγομελή και αυστηρά ομοιογενή στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

Φωτογραφίες
Χάρτης