Πληροφορίες

Η εταιρεία μας ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε. η οποία εδρεύει στην Άρτα, δραστηριοποιείται από το 2005 με τεχνικά έργα, καλύπτοντας ολόκληρη την πορεία του έργου από τη φάση της σύλληψης και προκαταρκτικής μελέτης μέχρι τη μελέτη εφαρμογής σε πλήρη και ολοκληρωμένη κατασκευή.

Έχοντας στην διάθεσή μας σύγχρονο ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο συνεχώς ανανεώνουμε, αλλά και έμπειρο δυναμικό προσωπικό, ανταποκρινόμαστε σε κάθε είδος τεχνικού έργου με μεγάλη ευκολία.

Αναλαμβάνουμε: μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές, οικοδομικές άδειες, τακτοποίηση αυθαίρετων, δημόσια έργα, στατικές και αρχιτεκτονικές μελέτες,τοπογραφικά διαγράμματα.

Χάρτης