Πληροφορίες
Ιλιάδος 3, Ποταμός Γερμασόγιας, Λεμεσός
Τηλέφωνο