Πληροφορίες

Συνεργείο βαρέων οχημάτων.

Ωράριο:

Ανοιχτά 08:00 - 17:00 καθημερινά.
Σάββατο 08:00 - 14:00.

Χάρτης