Πληροφορίες
Κατσώνη 8, Άγιοι Ομολογητές, 1ός όροφος, Λευκωσία
Τηλέφωνο
Fax:
+35722813826