Πληροφορίες
Ωράριο:

Δέχεται Δευτέρα - Τετάρτη 09:00 - 15:00, Τρίτη - πέμπτη 15:00 - 21:00, Παρασκευή 09:00 - 14:00.

Χάρτης