Πληροφορίες
  • Φύλαξη επιχειρήσεων, κατοικιών
  • Περιπολίες
  • Εκδηλώσεις
  • Φύλαξη VIP προσώπων
  • Εμπόριο συστημάτων ασφαλείας

Βρισκόμαστε δίπλα σας 24 ώρες την ημέρα, με άμεση επέμβαση στον χώρο σας, με στατικές φυλάξεις με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, με υπευθυνότητα και εχεμύθειά. Τα προϊόντα και η υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε το μέγιστο για την ασφάλεια σας.

Χάρτης