Πληροφορίες

Πολιτικός μηχανικός - Εργολάβος Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων
Τεχνικό - κτηματοσμεσιτικό γραφείο - Ανακαίνιση, Διακόσμηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων, ιδιωτικά & δημόσια έργα.
Ενεργειακές επιθεωρήσεις, πιστοποιητικά ΔΕΗ, επαγγελματικούς & οικιακούς χώρους.
Εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Μαγνησίας.

Χάρτης