Πληροφορίες
Στάδιο Αντώνη Παπαδόπουλου 1, Λάρνακα
Τηλέφωνο