Πληροφορίες
Στέλιου Χατζηπετρή 50, Αγρός, Λεμεσός
Τηλέφωνο