Πληροφορίες
Νίκου Τόφη 31, Φρενάρος, Αμμόχωστος
Τηλέφωνο
Fax:
+35723742299