Πληροφορίες
Ωράριο:

Καθημερινά 09:00 - 13:30 & 17:30 - 20:30 εκτός Τετάρτη & Παρασκευή απόγευμα.

Φωτογραφίες
Χάρτης