Πληροφορίες
Αρχ. Μακαρίου 146, Μιχαήλ Κώρτ, Διαμ. 202, 2ός όροφος, Κίτι, Λάρνακα
Τηλέφωνο