Πληροφορίες

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας, η Εταιρεία μας με δίκτυο – σταθμούς εξυπηρέτησης εκτεταμένο γεωγραφικά σε όλον το Ν. Ευβοίας, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Οδικής Βοήθειας της Interamerican από το 2010 μέχρι και σήμερα ανελλιπώς, εξασφαλίζοντας έτσι έναν άριστο συνδυασμό παροχής υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας με:

  • Άμεσο χρόνο ανταπόκρισης
  • Επιτόπου εξυπηρέτηση περιστατικού
  • Ρυμούλκηση οχήματος σε τοπικό συνεργείο
  • Εσωτερικό επαναπατρισμό οχήματος
  • Φροντίδα Ατυχήματος – Φωτογράφηση – Φιλικός Διακανονισμός
Χάρτης