Πληροφορίες

Τα κτήρια μας σχεδιάζονται με σεβασμό προς το περιβάλλον δημιουργόντας νέες επιλογές στη καθημερινότητα σας με βάση τα πρότυπα του ΚΕΝΑΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φωτογραφίες
Χάρτης